Taśmy ze stali nierdzewnych

Gatunki stali

Nasza oferta obejmuje wiele różnych gatunków taśm nierdzewnych. Poniżej zaprezentowana jedynie najczęściej sprzedawane gatunki stali nierdzewnych, które są w naszej stałej ofercie i ciągłej sprzedaży.

Najpopularniejsze nazewnictwo gatunków stali i podział wg struktury wewnętrznej i własności.

Zakres wymiarowy

Grubość taśmy:
Specjalizujemy się w dostawach taśm zimnowalcowanych o grubościach: od 0,1 do 0,7 mm

Szerokość taśmy:
Specjalizujemy się w dostawach taśm zimnowalcowanych o szerokościach: od 10 do 620 mm

Inne wymiary taśm stali nierdzewnych są dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu. Szczegółowa informacja w dziale: Informacje techniczne.

Inne parametry taśm

  • Wykończenie powierzchni: 2B ; 2R; 2H
  • Średnica wewnętrzna kręgów taśm: 300 ; 400; 500 mm
  • Własności mechaniczne taśm 1.4310 oferowane są w szerokim zakresie od stanu miękkiego aż po utwardzony do 2000N/mm2 . Zakres oferowanych własności mechanicznych uzależniony jest od grubości taśmy. Szczegółowe informacje w dziale: Informacje techniczne

Każde zlecenie produkowane jest w oparciu o specyfikacje klienta i finalny produkt uwzględnia wszystkie wymogi określone w Specyfikacji technicznej. W przypadku konieczności uzgodnienia specjalnych wymagań, które odbiegają od wyżej wymienionych parametrów prosimy o kontakt z naszymi handlowcami.