Informacje techniczne - Taśmy ze stali węglowych

Stal węglowa to rodzaj stali, w której głównym składnikiem stopowym jest węgiel. Głównym elementem pozwalającym na określenie typu materiału jest zbadanie zawartości węgla w jego składzie. Dzięki temu powstała klasyfikacja uwzględniająca stal:

  • niskowęglowa– z zawartością węgla, która sięga maksymalnie do 0,3%,
  • średniowęglowa– w której zawartość węgla przyjmuje różne wartości od 0,3 do 0,6%,
  • wysokowęglowa– w jej przypadku zawartość węgla jest najwyższa i przekracza aż 0,6%.

Stal węglową można podzielić również ze względu na jej wykorzystanie. Wyróżnia się materiał o zastosowaniu konstrukcyjnym, narzędziowym i niestandardowym. Ostatnia z możliwości dotyczy sytuacji wykorzystania surowca z uwagi na konkretne parametry wytrzymałościowe, dopasowane do zmiennych lub wyjątkowo trudnych warunków.

Ze stali konstrukcyjnej wykonuje się między innymi mosty, szkielety nośne, części większych maszyn, jak zresztą wskazuje na to sama nazwa materiału. Stal narzędziowa przeznaczona jest przede wszystkim do produkcji narzędzi przemysłowych i warsztatowych np. wierteł i ostrzy.

Oferujemy następujące gatunki stali węglowych

Tolerancje szerokości taśmy

Tolerancja grubości taśmy

Taśmy oferujemy z krawędziami o poniżej zaprezentowanych kształtach po obróbce