Informacje techniczne - Druty

Oferujemy taśmy i płaskowniki o różnych profilach. Poniżej kształty dostępne w ofercie

Forma dostawy

Produkty mogą być dostarczone

Nawinięte na szpuli stalowej

Nawinięte na szpuli drewnianej

Nawinięte na małych szpulach o znormalizowanych wielkościach

Nawinięte w kręgi